ikonka ikonka ikonka

Prvý ročník súťaže ITvNitre bol úspešne ukončený.
Na príprave ďalšieho ročníka už pracujeme.
Odhadovaný termín: Február 2022

ikonka ikonka ikonka

Základné informácie (2021)


Termín: 22.4.2021 o 9.30


Miesto: meet.ukf.sk/itvnitre (do prehliadača alebo mobilnej aplikácie zadáte adresu a v danom čase vás automaticky pripojí)


Ceny:

  • Pre prvých 5 súťažiacich z každej školy tričko
  • Pre úspešných riešiteľov diplom
  • Pre školu s najlepšími priemernými výsledkami na jednotlivca - diplom
  • Počet účastníkov zo školy nie je obmedzený

Na prípravu súťažiacich sme nachystali kurzy obsahujúce vlaňajšie súťažné úlohy, ktoré pri riešení pomáhajú informáciou o tom, pre ktoré vstupy vracia program správne výsledky a pre ktoré nie (v ostrej súťaži bude táto nápoveda vypnutá).

Ako ďalšiu pomôcku sme pripravili kompletné kurzy Pythonu. Po registrácii do systému ich môžu používať všetci žiaci aj ich učitelia nielen v rámci súťaže, ale i pri vyučovaní.

Na to, ako používať systém v každodennej výučbe a ako mať činnosť svojich žiakov pod kontrolou a vidieť ich napredovanie, sme pripravili workshop: Priscilla vo výučbe, ktorého termín stanovíme podľa počtu zapojených škôl do súťaže. Predpokladáme jeho konanie v týždni od 29.3.2021 v popoludňajších hodinách.

Popis súťaže

Cieľom súťažiach je vyriešiť čo najviac úloh v čo najkratšom čase. Jednotlivci riešia sadu desiatich úloh počas 90 minút a okrem bodov za správnosť úloh môžu získať ďalšie za rýchlosť.

V roku 2021 bude súťaž realizovaná virtuálne (z domovov alebo škôl študentov) v jazykoch:

  • Python
  • Java
  • Pilotne v jazyku C/C++

Pravidlá súťaže

1. Súťažiaci riešia úlohy s cieľom vyriešiť čo najviac úloh v čo najkratšom čase.
2. Na riešenie úloh je vyhradených 90 minút, za každú ušetrenú minútu získava súťažiaci 3 body. Na uznanie časového bonusu je potrebné získať minimálne 30% bodov.
3. Časti vlastného kódu vytvoreného v rámci súťaže možno medzi programami kopírovať (napr. načítanie vstupov).
4. Prideľovanie bodov je zabezpečované automaticky – systém vyhodnocuje úlohy na základe porovnania výstupov programu súťažiaceho a vzorového programu pre rovnaké vstupy.
5. Informáciu o správnosti riešenia získava súťažiaci počas „odovzdávania“ programu.
6. Každý program možno odovzdať ľubovoľný počet ráz a overiť tak jeho správnosť. Do výsledkov sa započítava najlepšie bodovaná verzia programu.
7. Pokiaľ súťažiaci program vypracuje, ale neodošle systému na kontrolu, nebude výsledok za aktuálnu verziu započítaný.
8. Súťažná komisia vyhodnotí riešenia a posúdi správnosť automaticky pridelených bodov, pričom môže riešenie posúdiť vyšším i nižším počtom bodov.
9. Počas riešenia úloh nemôžu súťažiaci používať žiadne pomôcky okrem papiera a pera.
10. Úspešným riešiteľom sa stáva súťažiaci, ktorý získal minimálne 30% bodov z úloh.
11. Komisiu menuje organizátor z radov zamestnancov organizátora a spriaznených organizácií.

Súťaž podporili

Súťaž IT v Nitre bola podporená v rámci projektu FITPED a projektu KEGA 029UKF-4/2018 Inovatívne metódy vo výučbe programovania v príprave učiteľov a IT odborníkov. Projekt FITPED bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu ERASMUS+ 2018, KA2, číslo projektu: 2018-1-SK01-KA203-046382.