ikonka ikonka ikonka

Na ďalšom ročníku súťaže ITvNitre
už pracujeme.

ikonka ikonka ikonka

Základné informácie


Súťaž je určená pre stredoškolákov, ktorí si chcú zmerať sily v programovaní stredne náročných úloh v programovacích jazykoch Python, C a Java. Na vyriešenie 10 úloh majú študenti 90 minút. Každá úloha je vyhodnocovaná automaticky, takže študent hneď vie, či systém jeho riešenie akceptuje, alebo je na ňom ešte potrebné popracovať. Okrem bodov za správnosť úloh môžu získať účastníci ďalšie za rýchlosť.Pravidlá súťaže


1. Súťažiaci riešia úlohy s cieľom vyriešiť čo najviac úloh v čo najkratšom čase.
2. Na riešenie úloh je vyhradených 90 minút, za každú ušetrenú minútu získava súťažiaci 3 body. Na uznanie časového bonusu je potrebné získať minimálne 30% bodov.
3. Časti vlastného kódu vytvoreného v rámci súťaže možno medzi programami kopírovať (napr. načítanie vstupov).
4. Prideľovanie bodov je zabezpečované automaticky – systém vyhodnocuje úlohy na základe porovnania výstupov programu súťažiaceho a vzorového programu pre rovnaké vstupy.
5. Informáciu o správnosti riešenia získava súťažiaci počas „odovzdávania“ programu.
6. Každý program možno odovzdať ľubovoľný počet ráz a overiť tak jeho správnosť. Do výsledkov sa započítava najlepšie bodovaná verzia programu.
7. Pokiaľ súťažiaci program vypracuje, ale neodošle systému na kontrolu, nebude výsledok za aktuálnu verziu započítaný.
8. Súťažná komisia vyhodnotí riešenia a posúdi správnosť automaticky pridelených bodov, pričom môže riešenie posúdiť vyšším i nižším počtom bodov.
9. Počas riešenia úloh nemôžu súťažiaci používať žiadne pomôcky okrem papiera a pera.
10. Úspešným riešiteľom sa stáva súťažiaci, ktorý získal minimálne 30% bodov z úloh.
11. Komisiu menuje organizátor z radov zamestnancov organizátora a spriaznených organizácií.

Súťaž podporili

Súťaž IT v Nitre je podporená projektom FITPED-AI Príprava budúcich IT profesionálov pre oblasť umelej inteligencie (2021-1-SK01-KA220-HED-000032095)